Tvoríme nové miesta pre autistov a ľudí odkázaných na pomoc

1809

Keď vaše dieťa alebo blízky trpí autizmom alebo inou vážnou poruchou a je odkázaný na vašu pomoc, váš život sa úplne zmení. Je to nesmierne náročné na peniaze aj čas. Jedným z riešení, ako môže verejný sektor pomôcť, sú ambulantné sociálne služby. Ráno dáte dieťa alebo dospelého klienta do špecializovaného zariadenia a večer idete spolu domov. Kapacity sú obmedzené a každé jedno miesto sa počíta. Najnovšie sme vďaka rekonštrukcii nášho župného Domova sociálnych služieb Integra našli štyri ďalšie miesta pre deti a štyri pre dospelých. A pracujeme na úplne novom centre pre autistov v Petržalke,“ hovorí bratislavský župan Juraj Droba.

Domov sociálnych služieb Integra

Ďalší problém v niektorých zariadeniach je pobyt ohraničený vekom. Po jeho dovŕšení musia klienti odísť, presun býva náročný pre rodinu aj samotného klienta, ktorý si medzičasom zvykol a veľmi ťažko mení svoju rutinu. V zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus sme to zmenili a po novom tu budú môcť klienti v známom prostredí pokojne dožiť.

Župné zariadenie Gaudeamus

V domove sociálnych služieb Integra vznikne 8 nových miest