Počas letných mesiacov organizujeme pre rodiny s deťmi tvorivé dielne s názvom naMODROtlač!, ktoré majú za cieľ oboznámiť mladšiu generáciu s typickou ľudovou kultúrou malokarpatského regiónu.