Ulica pre deti: Projekt, ako dostať žiakov bezpečne do škôl

880

V Bratislave je viac ako 85-tisíc detí, ktoré dvakrát denne absolvujú trasu medzi domovom a školou. Pre viaceré z nich je auto bežný spôsob, ako sa do školy dostanú. Rodičia vozia svoje deti do školy, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Výsledkom je, že autá pred školami bežne stoja v dlhých kolónach a vozidlá zaberajú miesto na ceste aj chodníkoch, z ktorých vytláčajú školákov. To ešte viac komplikuje dopravnú a bezpečnostnú situáciu v okolí škôl.

Zmeniť to má projekt Ulice pre deti, ktorého cieľom je zlepšiť bezpečnosť ulíc v okolí škôl a zvýšiť percenta školákov, ktorí chodia do školy pešo. Prvou školou zapojenou do projektu je Základná škola Tbiliská. „V dotazníkovom prieskume sme sa pýtali rodičov, ako vnímajú situáciu s dopravou a bezpečnosťou pred školou ich detí. So samotnými žiakmi a žiačkami sme zrealizovali viacero aktivít – mapovali sme nebezpečenstvá v teréne, analyzovali sme ich cestu do školy a spoločne diskutovali, ako by sa mali ulice zmeniť, aby sa cítili bezpečne,“ približuje Metropolitný inštitút v Bratislave na sociálnej sieti.

Inštitút navrhol aj dočasné a trvalé zmeny, vďaka ktorým sa doprava v okolí ZŠ Tbiliská stane prehľadnejšou a bezpečnejšou. Tieto úpravy začne realizovať počas leta. „Poznatky zo ZŠ Tbiliská potom využijeme aj pre ďalšie základné školy v Bratislave. Zvýšením prehľadnosti, upokojením dopravnej situácie v okolí škôl a motivovaním rodičov chceme dosiahnuť zmenu správania tak, aby sa rodičia nebáli pustiť deti do školy samé,“ dodáva.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk