Umelci z HESTIE na Výtvarnom salóne ZPMP 2019

852

Dňa 18. septembra 2019 sme sa zúčastnili vernisáže Výtvarného salóna ZPMP 2019, ktorá sa konala v Komárne v galérii Limes. Z detašovaného pracoviska DSS Hestia sa výstavy zúčastnilo šesť klientov, ktorý poslali svoje práce.

Po dlhej ceste nám vyhladlo a tak sme sa naobedovali v miestnej reštaurácii. Potom sme si pozreli historickú časť mesta, ktorá nás očarila svojou atmosférou. V galérii sa nám páčili vystavené práce našich kamarátov z celého Slovenska. Súčasťou vernisáže bol kultúrny program, vypočuli sme si prednes básní a piesne.

Po príhovore vyhlásili ocenených umelcov v rôznych kategóriách. Z našich klientov bol ocenený Milan Sandtner za stvárnenie hlavnej témy.  Adam Dovičovič získal 1. miesto v kategórii fotografia.

Večer sme sa vrátili domov plný zážitkov a inšpirácie do ďalšej práce.