Umenie vo verejnom priestore. Spoznajte príbeh Holubice mieru

1183
Umenie vo verejnom priestore. Spoznajte príbeh Holubice mieru
Umenie vo verejnom priestore. Spoznajte príbeh Holubice mieru

Sochárske dielo Holubica mieru, situované ako voľná plastika pri Dolnozemskej ceste v Petržalke, vzniklo v roku 1984. Autorom diela je akademický sochár Karol Lacko (28.10.1938 Nová Ves nad Váhom – 13.07.2007 Pezinok). Vyštudoval vysokú školu výtvarných umení v ateliéri Rudolfa Pribiša. Venoval sa monumentálnej tvorbe, medailérstvu, sochárstvu. Je autorom cien udeľovaných Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou filharmóniou, Slovenským fondom výtvarných umení, Hlavnej ceny a Zlatého jablka Bienále ilustrácií Bratislava, Zlatej trigy Pražského Quadrienále a mnohých ďalších medailí a cien doma aj v zahraničí.

Holubica mieru je ikonickým monumentálnym sochárskym dielom z ocele (výška 18 m), ktoré bolo situované pri vjazde do mesta z juhu. Patrila k sérii troch symbolických objektov, umiestnených na rôznych stranách mesta, z ktorých dnes existujú dva. Autor zvolil minimalistickú formu vyjadrenia s jasne čitateľným motívom holubice ako symbolu mieru a slobody. Holubica je zachytená v momente vzlietnutia, pričom jedno jej krídlo je predĺžené a tvorí podstavec pre samotné dielo. Ako celok pôsobí ako výrazné kompaktné dielo signifikantné už z diaľky pre danú lokalitu.   

V roku 2022 bolo z dotačnej schémy BRDS Bratislavského samosprávneho kraja, v rámci podprogramu Ochrana hmotného kultúrneho dedičstva finančne podporené dielo Holubica mieru v hodnote 7 000 eur. Zámer obnovy diela vyšiel z iniciatívy vdovy po autorovi diela, riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok a obyvateľov Petržalky. Žiadateľom bola mestská časť Bratislava –  Petržalka. Cieľom bola obnova oceľovej sochy z dôvodu ochrany hmoty a vzhľadu výtvarného diela s predpokladom životnosti úpravy 15 rokov.

Bratislavský samosprávny kraj má záujem chrániť kultúrne dedičstvo, kde podpora umeleckých diel vo verejnom priestore predstavuje jeden z našich cieľov. V súčasnosti sa práve umelecké diela vo verejnom priestore dostávajú do centra záujmu. Bratislavský kraj je vlastníkom viacerých objektov postavených v období socializmu (polikliniky, školy a internáty), v ktorých stavba samotnej budovy bola realizovaná súbežne aj s inštaláciou umeleckých diel v jej interiéri alebo exteriéri. Našim cieľom do budúcna je tieto umelecké diela mapovať a postupne obnoviť ako memento doby pre ďalšie generácie.

Autorka textu: Petra Kalová, Foto: Monika Kováčová (BSK)