Unikátny objav na židovskom cintoríne: stáročné náhrobné kamene

4864

Všetci si mysleli, že sú už dávno stratené. Židovskej náboženskej obci sa však po desiatkach rokov podaril unikátny objav. Odkryli mimoriadne vzácne náhrobné kamene, ktorých pôvod siaha až do 17. storočia. Ide o nález s nevyčísliteľnou historickou hodnotu, ktorý sa zapíšu nielen do slovenských, ale aj svetových dejín.

„Ide o vzácny objav, ktorý sa posledných 80 rokov považoval za zničený alebo stratený.  Som rád, že práve územie Bratislavského kraja a Bratislavy sa môže takýmto skutočným unikátom pochváliť. Ide o objav vyše tristo náhrobných kameňov, z ktorých niektoré pochádzajú zo 17. storočia. Preto môžeme hovoriť nielen o slovenskom, ale i európskom a trúfam si povedať aj svetovom význame. Z hľadiska historického má nevyčísliteľnú hodnotu, nakoľko každý podobný objav dvíha kultúrno spoločenské povedomie. A práve poznanie minulosti krajín, národov, kultúr je základom pre formovanie osobnosti, spoločnosti a rozširovania obzorov,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. 

Toto sú zábery z tlačovej konferencie 12. apríla 2021, kedy predseda BSK Juraj Droba, minister životného prostredia Ján Budaj, predseda Židovskej náboženskej obce Tomáš Stern a starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová predstavili tento úžasný objav verejnosti.

Nikto ich nehľadal, objavené boli náhodou. Ide o 400 veľmi vzácnych náhrobných kameňov z osemnásteho a začiatku 19.-teho storočia.
Cintorín pochádza zo 17-teho storočia. Najstarší náhrobný kameň spomedzi novoobjavených je však z roku 1700. Predstavitelia ŽNO dú, že sa môžu časom objaviť aj staršie.
Vzácny nález bude čoskoro prístupný verejnosti.
O zachovanie cintorína pre ďalšie generácie sa stará Židovská kultúrna obec.
Župan Juraj Droba informoval aj o ďalších projektoch kraja, ktoré pomôžu uchovať cennú židovskú hist’óriu – obnovu seneckej a svätojurskej synag’ógy a pamätník obetí holokaustu na Patrónke.
Na niektorých náhrobkoch sa aj po stáročiach zachovali úžasné detaily.

Cintorín bol založený v poslednom desaťročí 17. storočia a do roku 1847 bol používaný ako hlavné pohrebisko Židovskej komunity v Prešporku.

Takto vyzeral Starý cintorín okolo roku 1930:

V rokoch 1942 – 1943 prebehla demolácia cintorína. Od tej doby bola väčšina náhrobných kameňov takmer 80 rokov považovaná za zničenú alebo stratenú. Výnimkou je 23 z nich, ktoré dnes tvoria pamätník Chatama Sófera.

V rokoch 2000 až 2002 prebehla rekonštrukcia, kedy počas týchto rokov boli čiastočne obnovené zanedbané zachované zvyšky starého cintorína – 23 hrobov na pôvodnom mieste, vrátane hrobu gaony Chatama Sofera (1762-1839). Celé miesto bolo zmenené na pamätník – niekoľko stoviek náhrobných kameňov nie je dodnes odkrytých.

Umiestnenie starého cintorína dnes – známe ako Pamätník Chatama Sofera.

Chatam Sofer a jeho interiér.

Starý Židovský cintorín v Bratislave – február 2021. Našlo sa to, čo bolo považované za dávno stratené – náhrobné kamene zo starého cintorína.

Horná časť nálezov po základnom vyčistení:

Marec 2021 – Vegetačné čistenie. Vyčistili sa kríky a pôda, ktorá zakrývala väčšinu kameňov. Po vyčistení sa našlo približne 300 náhrobných kameňov, čo mnohonásobne presiahlo očakávania všetkých.

Detaily nálezov:

16. marec 2021 – Začiatok premiestňovania náhrobkov:

Záchrana akcia a jej dokumentácia (marec 2021):

Číslovanie náhrobkov:

Dokumentovanie nálezov:

Výroba fotodokumentácie:

Skladanie rozbitých kúskov:

Predbežné uloženie a „logické hry:

Čo sa našlo?

Napríklad náhrobok Simona Wolfa Oppenheimera, synovca Samuela Wolfa Oppenheimera, 1930:

Samuel Wolf Oppenheimer bol dvorný finančník Habsburgovcov, ktorý žil v rokoch 1630 až 1703.

Hľadanie zhody s archívnymi obrázkami:

Wolf Spira, 1714