Univerzita Komenského sa ako jediná zo Slovenska umiestnila v šanghajskom rebríčku

751
Zdroj: archív UK

V tohtoročnom hodnotení šanghajského rebríčka najlepších vysokých škôl na svete sa ako jediná slovenská univerzita umiestnila Univerzita Komenského v Bratislave. Tento rok jej patrí 801. – 900. priečka.

Rebríček hodnotil viac ako 2000 svetových univerzít, zverejnil však len top 1000 univerzít sveta. Najlepšou univerzitou sveta je podľa šanghajského rebríčka Harvardova univerzita.

Z Českej republiky sa v rebríčku umiestnilo sedem vysokých škôl, najlepšie hodnotená je Karlova univerzita v Prahe.

Šanghajský rebríček hodnotí aj jednotlivé akademické predmety. Vo fyzike patrí UK 301. – 400. miesto a v klinickej medicíne je na 401. – 500. mieste. Rebríček akademického hodnotenia svetových univerzít známy ako šanghajský rebríček sa zameriava predovšetkým na vedeckú a výskumnú úroveň inštitúcií. Na hodnotenie svetových univerzít využíva šesť ukazovateľov. Ide o absolventov a zamestnancov inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu, počet najviac citovaných výskumníkov, počet publikácií v časopisoch Nature a Science.

Ale tiež aj o počet publikácií indexovaných v Social Science Citation Index alebo v Social Citation Index-Expanded či vážené skóre predchádzajúcich piatich kritérií v pomere k počtu vedeckých pracovníkov.

Ukazovatele týkajúce sa cien hodnotia oblasti aj desaťročia dozadu. Naopak, údaj o citovaných výskumníkoch je z novembra 2020. Publikácie v Nature a Science sa hodnotia medzi rokmi 2016 – 2020.

Zdroj: TASR