Gymnáziá

ZŠ a gymnázium s vyuč.jaz. maď.
Dunajská 13, Bratislava 1 814 84
katalin.morvay@mtag.sk
www.mtag.sk

Gymnázium
Grösslingová 18, Bratislava 1 811 09
riaditelstvo@gamca.sk, babisova1@gamca.sk
www.gamca.sk

Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6, Bratislava 1 811 07
vedenie@vazka.sk
www.vazka.sk

Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14, Bratislava 2 821 03
skola@horvatha.sk
www.horvatha.edupage.org

Stredná športová škola
Ostredková 10, Bratislava 2 821 02
zuzana.matouskova@sportschool.sk
marakova@sportgymba.sk
www.sportgymba.sk

Gymnázium L. Novomeského
Tomášikova 2, Bratislava 2 827 29
norbert.kyndl@gln.sk
www.gln.sk

Gymnázium
Hubeného 23, Bratislava 24 834 08
ghubeneho@ghubba.edu.sk
www.ghubeneho.edupage.sk

Gymnázium A. Einsteina
Einsteinova 35, Bratislava 5 852 03
monika.kolkova@einsteinova.sk, gymnazium@einsteinova.sk
www.einsteinova.sk

Gymnázium
Pankúchova 6, Bratislava 5 851 04
riaditel@gympaba.sk, butler@gympaba.sk
www.gympaba.sk

Gymnázium
Ulica 1. Mája, Malacky 901 01
gymalriad@stonline.sk
www.gymal.edupage.org

Gymnázium Karola Štúra
Nám. slobody 5, Modra 1 900 01
ucitel@gymmo.edu.sk
www.gymmo.edu.sk

Gymnázium
Senecká 2, Pezinok 1 902 01
riaditel@gymsenpk.edu.sk
www.gymsenpk.edu.sk

Gymnázium A. Bernoláka
Lichnerova 69, Senec 903 01
riaditel@gab.sk
www.gabsenec.edu.sk

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Teplická 7, Skalická 1, Bratislava 3 831 02
skola@spmndag.sk, gymnazium@spmndag.sk
www.smnd.sk
riaditelka.smnd@gmail.com

Prejsť na obsah