Jazykové školy

Jazykové školy

Jazyková škola Palisády 38, Bratislava 1 81106 jazykovaskola.palisady@region-bsk.sk
Jazyková škola pri gymnáziu J.Papánka Vazovova 6, Bratislava 1 81107 jazykovaskola.vazovova@region-bsk.sk
Školský internát Trnavská cesta 2, Bratislava 2 82108 skolskyinternat@region-bsk.sk