Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2007

Ocenení učitelia v roku 2007

Ocenení učitelia v roku 2007

Anna Adamovičová, ZSŠ potravinárska Harmincova 1, 841 01 Bratislava

Anna Bačíková, SOUE Rybničná 59, 831 07 Bratislava

Štefan Frank, SOUE Pod Holým vrchom,Záh. Bystrica, 841 06 Bratislava

Mgr. Jana Guštafíková, SOU M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok

Ing. Alžbeta Halmová, Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, 821 03 Bratislava

Ing. Alena Horáčková, OA Račianska 107, 831 02 Bratislava

RNDr. Ivan Janák, ZSŠ polygrafická Račianska 190, 835 26 Bratislava

Mgr. Cyril Jurčík, PaKA Modra, Sokolská 6, 900 01 Modra

Ing. Alena Kovácsová, ZSŠ drevárska Pavlovičova 3, 821 04 Bratislava

Ing. Darina Kováčová, SOU stavebné, Ivánska cesta 21, 826 01 Bratislava

RNDr. Eva Kozová, SPŠ dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Dr. Mathias Kramar, Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, 827 26 Bratislava

Ing. Eva Kubišová, SPŠ stroj. Fajnorovo nábr. 5, 814 75 Bratislava

Mgr. Alžbeta Lehotská, ZSŠ scén. výtv. Sklenárova 7, 824 89 Bratislava

Ing. Blahoslava Lenárová, SPŠE Zochova 9, 811 03 Bratislava

Ing. Mária Majcherová, OA Nevädzová 3, 820 07 Bratislava

Oľga Matejovičová, Gymnázium Pezinok, Senecká 2, 902 01 Pezinok

RNDr. Viera Mojžišová, Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky

Alexander Papp, Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, 852 03 Bratislava

Carmen Valovičová, SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinícka 1, 834 01 Bratislava