Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2009

Ocenení učitelia v roku 2009

Ocenení učitelia v roku 2009

Mgr. Danica Grnáčová, Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra

Mgr. Ľuboš Čepka, Gymnázium, Ulica 1. mája 8, Malacky

Mgr. Katarína Žabková, Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava

PaedDr. Irena Kováčová, Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava

PaedDr. Agáta Kotlebová , Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Ing. Tatiana Mókosová , SOŠ S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava

PhDr. Ján Popelár, CSc., OA, Dudova 4, Bratislava

Mgr. Jozef Matejovič , SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

RNDr. Katarína Škultétyová , SOŠ, Račianska 105, Bratislava

Akad. soch. Marián Huba , ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

Mgr. Iveta Beluská , SOŠ Znievska 2 – 4, Bratislava

Ing. Mariana Gaálová , SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava

Marta Lukáčová, SOŠ, Vranovská 4, Bratislava

Ing. Eva Puškáčová , SOŠ, Farského 9, Bratislava

Rudolf Liška , SOŠ, Sklenárova 9, Bratislava

Mgr. Ľubica Kaľavská , SPŠS, Drieňová 35, Bratislava

Ing. Eva Šataníková , SOŠ geodetická, Vazovova 14, Bratislava

Mária Vajdová , Školský internát, Vranovská 2, Bratislava

Anna Brunerová , SOŠ, Farského 9, Bratislava

Mgr. Darina Chobotová , OA, Nevädzová 3, Bratislava

Prejsť na obsah