Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2010

Ocenení učitelia v roku 2010

Ocenení učitelia v roku 2010

Mgr. Vojtech Dávid, Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom madarským, Dunajská 13, Bratislava

RNDr. Augustín Šutta, Gymnázium Ivana Horvátha, I. Horvátha 14, Bratislava

Mgr. Magdaléna Rakovská, Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

Mgr. Anna Koprdová, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Mgr. Andrea Marenčáková, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, Bratislava

Mgr. Mária Včasná, SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Mgr. Janka Maňová, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

Mgr. Mária Fialová, Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Mgr. art. Igor Hrabinský, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava

PhDr. Anna Böhmerová, SOŠ knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

PhDr. Dagmar Kubicová, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava

Mgr. Katarína Križanovičová, SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava

Ing. Jana Palšovičová, SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava

PhDr. Božena Schmidtová, SOŠ, Na pántoch 9, Bratislava

Ing. Anna Cíferská, SOŠ, Hlinícka 1, Bratislava

Ing. Valéria Káčerová, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Viera Kubíková, SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava