Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2011

Ocenení učitelia v roku 2011

Ocenení učitelia v roku 2011

Ľubica Lichvárová, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava

Mgr. Beáta Miklošová, Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Bc. Marián Franko, SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava

Ing. Nataša Soboličová, Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Mgr. Oldřich Mrázek, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie č. 5, Bratislava

Mgr. Mária Černáková, SPŠ stavebná, Drieňová 35, Bratislava

Mgr. Jarmila Bachanová, Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra

Mgr. art. Tibor Ghillány, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava

Ing. Mária Reichová, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

Mgr. Žofia Mačugová, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava

Mgr. Danka Uličná, SOŠ geodetická , Vazovova 14, Bratislava

Mgr. Jana Bachratá, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

PhDr. Elena Balážová, Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

Ing. Janka Krošláková, Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava

Karin Alaverdjan, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava

Ľubomír Gamboš, SOŠ dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava

Ing. Janka Maštrlová, SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava

Ing. František Végh, SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava

Ing. Marta Hospodárová, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Mgr. Peter Polgár, SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava

Prejsť na obsah