Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2012

Ocenení učitelia v roku 2012

Ocenení učitelia v roku 2012

Ing. Katarína BIELA, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA

RNDr. Dagmar BREZULOVÁ, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

Mgr. Vladimír CÍCH, Obchodná akadémia, Dudova 4, BA

Mgr. Tatiana ČUPKOVÁ, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Ing. Mgr. Marianna FÓNOD, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, BA

Ing. Dagmar ILLÉŠOVÁ, Spojená škola, SNP 30,Ivanka pri Dunaji

PaedDr. Monika KOLKOVÁ, Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Ba

Mgr. Viera KOTIANOVÁ, SOŠ, Na pántoch 9, BA

Ing. Ľubomír KOVAĽ, SOŠ, Ivanská cesta 21, BA

RNDr. Oľga KUBÁNKOVÁ, Gymnázium, ul. Ivana Horvátha 14, BA

Mgr. Alžbeta LEHOTSKÁ, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA

Ing. Ida MATUŠKOVIČOVÁ , Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Ing. Aurel RAKÚS, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, BA

Mgr. Elena RYBÁROVÁ, SOŠ Svätoplukova 2, BA

PaedDr. Ivan SASÁK, Školský internát, Trnavská 2, BA

Ing. Helena SEDLÁČKOVÁ, Obchodná akadémia, Račianska 107, BA

RNDr. Juraj SURÁN, SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, BA

Mgr. Darina TARASOVIČOVÁ, SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA

Bc. Beáta TVARUSKOVÁ, SOŠ G. Čejku, Bratislavská 11, Malinovo

Mgr. Martin ZVALO, Športové gymnázium, Ostredková 10, BA