Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2013

Ocenení učitelia v roku 2013

Ocenení učitelia v roku 2013

PhDr. Veronika Bebjaková, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava

Mgr. Jana Bohunická, Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava

Ing. Milan Ferenčík, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Ing. Elena Imríšková, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava

Mgr. Alžbeta Ivanová, Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Mgr. Emília Jančušková, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

RNDr. Felicita Jankovičová, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

JUDr. Michal Janoš, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava

RNDr. Mária Králová, Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava

Mgr. art. Táňa Lapinová, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava

Ing. Silvia Loffayová, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

PhDr. Viera Lojová, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava

Mgr. Róbert Mezei, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava

Štefan Obselka, Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec

Ing. Rastislav Schön, Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Jozef Siekel, Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava

Mgr. Erika Turcsányová, Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava

MUDr. Viera Vavreková, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava

Ing. Eva Vicenová, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava

PhDr. Alena Vokounová, Gymnázium, Grösslingova 18, Bratislava