Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2015

Ocenení učitelia v roku 2015

Ocenení učitelia v roku 2015

Ing. Asena Benetinová, SPŠE K. Adlera 5, BA

Jozef Bordáč, SOŠ technická, Vranovská 4, BA

Mgr. Alena Brychtová, SPŠE Hálova 16, BA

Ing. Vlastimil Bukovinský, SOŠ Kysucká 14, Senec

Bc. František Cedula, SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, BA

PaedDr. Ingrid Feriancová, GY J. Papánka Vazovova 6, BA

Ing. Kamila Fogtová, SOŠ dopravná Sklenárova 9, BA

Mgr. Soňa Holéczyová, GY Pankúchova, BA

Ing. Darina Kováčiková, SOŠ podnikania Strečnianska 20, BA

PhDr. Mária Križanová, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, BA

Matilda Mičunková, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA

Ing. Dana Navarová, OA Myslenická 1, Pezinok

Mgr. Mária Rodziňáková, GY Hubeného 23, BA

Stanislav Rýchly, SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Ing. Zdenka Skaličanová, Spojená škola SNP 30 Ivanka pri Dunaji

Mgr. Renáta Šramová, Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, BA

Ing. Jarmila Támová, SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo

PhDr. Jana Varadinková, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, BA

PaedDr. Judita Young, ZŠ a GY s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, BA

Ing. Oľga Žikavská, Hotelová akadémia Mikovíniho 1, BA