Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2017

Ocenení učitelia v roku 2017

Ocenení učitelia v roku 2017

Ing. Mária Brondošová, SPŠ Drieňová, Bratislava

Ing. Štefánia Danišková, SOŠ Na pántoch, Bratislava

RNDr. Mária Dojčanová, SPŠ Hálova, Bratislava

PhDr. Darina Fiebigová, GY Pankúchova, Bratislava

Ing. Zoltán Heringeš, SOŠ záhradnícka, Malinovo

Ing. Ľubomíra Hrubanová, SOŠ Kysucká, Senec

Jozef Janata, SOŠ, Sklenárova 9, Bratislava

Ing. Ľubomír Kovaľ, SOŠ Ivanská cesta, Bratislava

Mgr. Jozef Krnáč, ŠGY Ostredkova, Bratislava

Mgr. Jana Kučerová, GY, Modra

Ing. Eva Kušnírová, SŠ, Tokajícka, Bratislava

Ing. Kornélia Lohyňová, HA, Mikovíniho, Bratislava

Mgr. art. Ján Matus, Konzervatórium, Tolstého, Bratislava

Mgr. Anna Morávková, SŠ, Ivanka pri Dunaji

Ing. Juraj Peštuka, SPŠ, Fajnorovo, Bratislava

Ing. Eva Púčiková, SOŠ Sklenárova 1, Bratislava

Mgr. art. Daniela Skácelová, Tanečné konz., Gorazdova, Bratislava

PaedDr. Alena Trajdová, SOŠ, Kadnárova, Bratislava

Irina Valentová, SOŠ, Kostolná, Modra

PaedDr. Zora Zarevúcka, GY, Tomášikova, Bratislava

Prejsť na obsah