Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2018

Ocenení učitelia v roku 2018

Ocenení učitelia v roku 2018

akad. maliarka Anna Bohatová, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Ing. Terézia Garaiová, Obchodná akadémia, Nevädzová

Ing. Eva Grajcarová, Obchodná akadémia, Dudova

Mgr. Beata Habánová, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

PhDr. Eva Hyrossová, PhD., Gymnázium, Pezinok

Mgr. Miroslava Imrišková, Stredná odborná škola, Račianska 105

Ing. Ľudovít Iván, Stredná odborná škola technická, Vranovská

Mgr. Gabriela Jačianska, Gymnázium Karola Štúra, Modra

Mgr. Tatiana Krajčovičová, Obchodná akadémia, Račianska 107

Ing. Robert Naštický, Hotelová akadémia, Mikovíniho

Ing. Beata Ogrodníková, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova

Mgr. Marta Palkovičová, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského

Mgr. Elena Skalná, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka

RNDr. Eva Stanková, Gymnázium Ivana Horvátha

PhDr. Eva Šothová, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7

Mgr. Emília Šupalová, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec

Ing. Alexandra Valachová, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5

Mgr. Tatiana Vašková, Gymnázium, Malacky

Mgr. Mária Veselá, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9

Mgr. Tatiana Zuskinová, Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2