Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2019

Ocenení učitelia v roku 2019

Ocenení učitelia v roku 2019

PaedDr. Monika Kulcsárová, Základná škola a Gymnázium, Dunajská, Bratislava

Mgr. Emília Čellárová, Gymnázium, Grösslingova, Bratislava

Mgr. Denisa Gaálová, Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha, Bratislava

PhDr. Katarína Bartalová, Gymnázium Laca Novomeského, Tomášiková, Bratislava

Mgr. Margita Hrnčárová, Gymnázium, Hubeného, Bratislava

Mgr. Jozef Lukianov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava

Ing. Emília Noreková, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava

Mgr. Jozef Matejovič, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Kostolná, Modra

Mgr. Stojka Dubeňová, Jazyková škola, Palisády, Bratislava

Mgr. Karol Kružel, Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch, Bratislava

Mgr. Jozef Pelikán, Stredná športová škola, Ostredková, Bratislava

MgA. Ing Juraj Slovík, DiS. art., Konzervatórium, Tolstého, Bratislava

Mgr. Eva Chovancová, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta, Bratislava

Mgr. Martin Švorc, Stredná odborná škola polygrafická, Račianska, Bratislava

Mgr. Magdaléna Ochabová, Hotelová akadémia, Mikovíniho, Bratislava

Mgr. Adrián Lelovič, Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta, Bratislava

Mgr. Michaela Remšíková, Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova, Bratislava

Mgr. Marek Ivan, Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická, Bratislava

Mgr. Tomáš Kluka, Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova, Senec

Ing. Krisztina Kovalcsiková, Spojená škola, Ulica SNP, Ivanka pri Dunaji

Mgr. Lucia Frisová, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava

Bc. Marek Kamenský, Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava

Fotogaléria

Oceňovanie Deň učiteľov 27. 3. 2019 Konzervatórium, Tolstého, Bratislava

Kraj opäť odmeňuje učiteľov

Presne 3 408 zamestnancov župných škôl už zajtra pri príležitosti Dňa učiteľov dostane poďakovanie a ocenenie za svoju prácu. Každý pedagogický aj nepedagogický zamestnanec župnej...