Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Ocenení učitelia v roku 2024

Ocenení učitelia v roku 2024

Ocenení učitelia v roku 2024

PaedDr. Ivana Bršťáková, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Mgr. Ivana Červenková, SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava

Gabriela De-Dona, Školský internát, Trnavská cesta 2, Bratislava

Mgr. Iveta Doktoríková, SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava

Bc. Mária Chovancová, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

Mgr. Tatiana Keméňová, Spojená škola Tokajícka 24, Bratislava

PaedDr. Ľubica Kiššová-Vajarská, Gymnázium, Ul. 1.mája 8, Malacky

Mgr. Jakub Krcho, SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Mgr. art. Dagmar Livorová, Konzervatórium Tolstého 11, Bratislava

PaedDr. Sylvia Martinkovičová, Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava

Mgr. Róbert Mezei, Spojená škola Pankúchova 6, Bratislava

Ing. Dana Navarová, Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

Mgr. Sylvia Oškerová, SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra

Ing. Renáta Peťková, SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava

Ing. Jana Široká, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Ing. Iveta Šoltésová, SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava

Mgr. Katarína Tomascheková, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava

Mgr. Tünde Tóthová, Gymnázium a ZŠ s VJM, Dunajská 13, Bratislava

Mgr. Eva Vengerová, SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava

Ing. Jarmila Volovárová, SOŠ vinársko – ovocinárska, Kostolná 3, Modra

Fotogaléria

Oceňovanie Deň učiteľov 26. 3. 2024 Zrkadlová sieň Primaciálny palác, Bratislava

Deň učiteľov: Bratislavský župan Juraj Droba ocenil učiteľov za rok 2024

Priestory Primaciálneho paláca sa v utorok 26. 3. 2024 niesli v duchu oceňovania pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ten každoročne...