Rady škôl

Rady škôl

Zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja (ako zriaďovateľa) v školských radách a rade školského zariadenia pri školách a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja k 1. marcu 2023.

Zástupcovia BSK v radách škôl a v rade šk. zariadenia pri školách a ŠZ v ZP BSK k 1.8.2023

Zástupcovia BSK v radách škôl a v rade šk. zariadenia pri školách a ŠZ v ZP BSK k 1.3.2023

Prejsť na obsah