Spojené školy

Spojené školy

Spojená škola Pankúchova 6, Bratislava 5 85104 spojenaskola.pankuchova@region-bsk.sk
Základná škola      
Gymnázium      
Spojená škola Ostredková 10, Bratislava 2 82102 spojenaskola.ostredkova@region-bsk.sk
Základná škola      
Gymnázium      
Spojená škola Bratislavská 44, Malinovo 90045 spojenaskola.malinovo@region-bsk.sk
Stredná odborná škola záhradnícka      
Základná škola      
Spojená škola s vyuč. jazykom maďarským Lichnerova 71, Senec 90301 spojenaskola.senec@region-bsk.sk
Gymnázium A. M. Szencsiho s VJM      
SOŠ ekonomická a pedagogická s VJM      
Spojená škola  Tokajícka 24, Bratislava 2 82103 spojenaskola.tokajicka@region-bsk.sk
Gymnázium      
Škola umeleckého priemyslu      
SOŠ drevárska      
Spojená škola Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji 90028 spojenaskola.ivanka@region-bsk.sk
SOŠ pôdohospodárska a veterinárna      
SOŠ agrotechnická J. A. Gagarina, Bernolákovo