Spojené školy

Spojené školy

Spojená škola
Ul. SNP 30,
900 28 Ivanka pri Dunaji
www.spojsivanka.sk
Organizačné zložky:
Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Stredná odborná škola agrotechnická J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo
Tel.: 02/4594 3321, 02/4594 3322
Fax: 02/4594 3062
E-mail: spojs@nextra.sk

Spojená škola
Tokajícka 24, 821 03 Bratislava 2
www.tokajicka.sk
Organizačné zložky:
Škola umeleckého priemyslu
Gymnázium, Tokajícka 24, Bratislava
SOŠ drevárska
Tel.: 02/4333 7841
Fax: 02/4333 8668
E-mail: marusic@miroslav@tokajicka.sk

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským
s organizačnými zložkami: Gymnázium A.M.Szencziho s VJM a SOŠ ekonomická a podnikania s VJM
Lichnerova 71, 903 01 Senec
www.szenczigsz.sk
Tel.: 02/4592 3424
Fax: 02/4592 3424
E-mail: szenczigv@gmail.com

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola záhradnícka
Bratislavská 44, Malinovo
s organizačnými zložkami: Základná škola
Bratislavská 44, Malinovo
www.zahradnicka.edupage.org
Tel.: 045/955 102
Fax: 045/955 102
E-mail:zahradnicka-malinovo@stonline.sk

Prejsť na obsah