Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Stredné odborné školy

Stredné odborné školy

Stredné odborné školy

SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50, Bratislava 82107 sos.chemicka@region-bsk.sk web TU
SOŠ vinársko ovocinárska  Kostolná 3, Modra 1 90001 sos.modra@region-bsk.sk web TU
SOŠ dopravná Kvačalova 20, Bratislava 2 82108 sos.kvacalova@region-bsk.sk web TU
SOŠ elektrotechnická Rybničná 59, Bratislava 36 83107 sos.rybnicna@region-bsk.sk web TU
SOŠ polygrafická Račianska 190, Bratislava 35 83526 sos.polygraficka@region-bsk.sk web TU
SOŠ technológií a remesiel Ivanská cesta 21, Bratislava 22 82375 sos.ivanska@region-bsk.sk web TU
Stredná odborná škola informačných technológií Hlinícka 1, Bratislava 35 83152 sos.hlinicka@region-bsk.sk web TU
SOŠ technická Vranovská 4, Bratislava 5 85102 sos.vranovska@region-bsk.sk web TU
SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, Senec 90301 sos.senec@region-bsk.sk web TU
Obchodná akadémia Nevädzova 3, Bratislava 27 82007 oa.nevadzova@region-bsk.sk web TU
Obchodná akadémia Račianska 107, Bratislava 83102 oa.racianska@region-bsk.sk web TU
Obchodná akadémia Dudova 4, Bratislava 5 85102 oa.dudova@region-bsk.sk web TU
Obchodná akadémia Myslenická 1, Pezinok 1 90201 oa.pezinok@region-bsk.sk web TU
SOŠ podnikania Strečnianska 20, Bratislava 5 85105 sos.strecnianska@region-bsk.sk web TU
SOŠ pedagogická Sokolská 6, Modra 1 90001 sos.sokolska@region-bsk.sk web TU
SOŠ pedagogická Bullova 2, Bratislava 4 84011 sos.bullova@region-bsk.sk web TU
Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44, Bratislava 2 82108 szs.zahradnicka@region-bsk.sk web TU
Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20, Bratislava 57 85007 szs.strecnianska@region-bsk.sk web TU
Hotelová akadémia Mikovíniho 1, Bratislava 2 83102 ha.mikoviniho@region-bsk.sk web TU
SOŠ gastronómie a hotelových služieb Farského 9, Bratislava 5 85101 sos.farskeho@region-bsk.sk web TU
SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9, Bratislava 35 83106 sos.napantoch@region-bsk.sk web TU
SOŠ podnikania a služieb Myslenická 1, Pezinok 1 90201 sos.pezinok@region-bsk.sk web TU
SOŠ beauty služieb Račianska 105, Bratislava 3 83102 sos.beauty@region-bsk.sk web TU
SOŠ kaderníctva a vizážistiky Svätoplukova 2, Bratislava 2 82108 sos.svatoplukova@region-bsk.sk web TU
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Sklenárova 1, Bratislava 26 82109 sos.sklenarova@region-bsk.sk web TU
SOŠ masmediálnych a informačných štúdií Kadnárova 7, Bratislava 34 83414 sos.kadnarova@region-bsk.sk web TU