Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Stredné odborné školy

Stredné odborné školy

Stredné odborné školy

Obchodná akadémia
Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Tel: 033/642 2121
Fax: 033/642 3410
E-mail: riaditel@oapk.sk
www.oapk.sk

Stredná odborná škola podnikania a služieb
Myslenická 1, 902 01 Pezinok
Tel: 033/642 3410
E-mail: info@soskompk.sk
www.soskompk.edupage.org

Stredná odborná škola podnikania a služieb
Myslenická 1, 902 01 Pezinok
www.soskompk.edupage.org
Tel.: Tel.: 033/644 2016
Fax: Fax: 033/ 644 3900
E-mail: riaditelka@soskompk.sk

Stredná odborná škola chemická
Vlčie Hrdlo 50
821 07 Bratislava
www.sosch.sk
Tel.: 02/4055 8931
Fax: 02/4055 8033
E-mail: sosch@sosch.sk

SOŠ kaderníctva a vizážistiky
Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava 2
www.beautycare-study.sk
Tel.: 02/2102 5911
Fax: 02/2102 5910
E-mail: office@beautycare-study.sk

Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 826 01 Bratislava
www.sou.sk
Tel.: 02/4820 4203
Fax: 02/4342 3613
E-mail: sou@sou.sk

Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 851 02 Bratislava 5
www.sosvranovska.eu
Tel.: 02/6381 2377
Fax: 02/6383 8417
E-mail: domeny@fajnorka.sk

Stredná odborná škola informačných technológií
Hlinická 1, 831 52 Bratislava 35
www.sositba.sk
Tel.: 02/4488 5001
Fax: 02/4488 9191
E-mail: sositba@sositba.sk

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Na pántoch 9, 831 06 Bratislava 35
www.sos-panty.edupage.org
Tel.: 02/4488 3591
Fax: 02/4488 3591
E-mail: skola@sos-panty.sk

Stredná odborná škola elektrotechnická
Rybničná 59
P.O. BOX 7
831 07 Bratislava 36
www.sose.sk
Tel.: 02/4488 3411
Fax: 02/4488 9151
E-mail: rsose@sose.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1, 821 09 Bratislava 26
www.sossklenarova.edupage.org
Tel.: 02/5341 3621
Fax: 02/5341 2241
E-mail: souo-sj@stonline.sk

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
Kostolná 3, 900 01 Modra
www.svosmo.edupage.org
Tel.: 033/6472 580
Fax: 033/6472 579
E-mail: info@svosmo.sk

Stredná odborná škola pedagogická
Sokolská 6
900 01 Modra 1
www.pakamo.sk
Tel.: 033/647 2577
Mob.: 0915 753 008
E-mail: paka@pakamo.sk

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 5
www.szsba.sk
Tel.: 02/6381 2060
Fax: 02/6381 2050
E-mail: szs@szsba.sk

Stredná zdravotnícka škola
Zahradnícka 44, 821 08 Bratislava 2
www.szsbaza.sk
Tel.: 02/5542 2028
Fax: 02/5564 2825
E-mail: skola@szsbaza.sk

Stredná odborná škola podnikania
Strečnianska 20
851 05 Bratislava 5
http://sospodnikania.edupage.org
Tel.: 02/6383 0484
Fax: 02/6381 4070
E-mail: skola@sosznieba.edu.sk

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11 ,
845 32 Bratislava 4
www.suvba.eu
Tel.: 02/5930 6220
Fax: 02/5479 3466
E-mail: suvba@centrum.sk

Stredná odborná škola pedagogická
Bullova 2, P. O. BOX 7, 840 11 Bratislava 411
www.psabuba.sk
Tel.: 02/6436 5940
Fax: 02/6436 5605
E-mail: psabullova2@pobox.sk

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií
Kadnárova 7
834 14 Bratislava 34
www.sosmis.sk
Tel.: 02/ 4487 1588
Fax: 02/ 4487 1042
E-mail: riaditel@sosmis.sk

Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka
Vazovova 6, 811 07 Bratislava 1
www.vazka.sk
Tel.: 02/5249 6800
Fax: 02/5249 7296
E-mail: jazykovaskola@vazka.sk

Jazyková škola
Palisády 38, 811 06 Bratislava 1
www.1sjs.sk
Tel.: 02/5443 2437
Fax: 02/5441 0648
E-mail: info@1sjs.sk

Hotelová akadémia
Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava 2
www.hamikoviniho.edupage.org
Tel.: 02/4425 1171
Fax: 02/4425 4300
E-mail: biela@zha.sk

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9, 851 01 Bratislava 5
www.farskeho.sk
Tel.: 02/6224 3626
Fax: 02/6224 3638
E-mail: farskeho@farskeho.sk

Stredná odborná škola automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
www.sossenec.edupage.org
Tel.: 02/4592 4795
Fax: 02/4592 4958
E-mail: zdruzena@centrum.sk

Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190, 835 26 Bratislava 35
www.polygraficka.sk
Tel.: 02/49 20 92 20
E-mail: skola@polygraficka.sk

Stredná odborná škola beauty služieb
Račianska 105, 831 02 Bratislava 3
http://sosracianska105.edupage.org
Tel.: 02/4425 8040
E-mail: riaditel@sosracianska.sk

Škola umeleckého priemyslu,
Sklenárova 7, 824 89 Bratislava 26
www.zsssvba.sk
Tel.: 02/5341 4613
Fax: 02/5341 4857
E-mail: skola@zsssvba.sk

Obchodná akadémia
Dudova 4, 851 02 Bratislava 5
www.oadudova.sk
Tel.: 02/6241 2404
Fax: 02/6241 2420
E-mail: sekretariat@oadudova.sk

Obchodná akadémia
Račianska 107, 831 02 Bratislava 3
www.oarba.edupage.org
Tel.: 02/4425 5773
Fax: 02/4425 5148, kl. 28
E-mail: skola.oarba@gmail.com

Obchodná akadémia
Nevädzová 3, 820 07 Bratislava 27
http://oanba.edupage.org
Tel.: 02/4342 0116
Fax: 02/4341 1159
E-mail: oanba@oanba.sk

SPŠ elektrotechická
Hálova 16, 851 01 Bratislava 5
www.spsehalova.sk
Tel.: 02/6382 3402
Fax: 02/6382 3402
E-mail: skola@spsehalova.sk

SPŠ elektrotechnická
Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 42
www.adlerka.sk
Tel.: 02/6436 1041
Fax: 02/6436 4863
E-mail: office@adlerka.sk

SPŠ stavebná a geodetická
Drieňová 35, 826 64 Bratislava 29
http://stav-geo.edupage.org
Tel.: 02/4333 6407
Fax: 02/4333 8923
E-mail: riaditelstvo@stav-geo.edu.sk

Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava 2
www.spsd-ba.sk
Tel.: 02/4319 1027, 4319 1852
Fax: 02/5341 2502
E-mail: sekretariat@sosdba.sk

SPŠ dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava 2
www.spsdkvacba.edu.sk
Tel.: 02/5556 5676
Fax: 02/5596 9722
E-mail: spsdkvac@ba.telecom.sk

SPŠ elektrotechnická
Zochova 9, 811 03 Bratislava 1
www.zochova.sk
Tel.: 02/59200917
Fax: 02/5441 4229
E-mail: office@zochova.sk

SPŠ strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava 1
www.fajnorka.sk
Tel.: 02/529 68 033
Fax: 02/529 68 442
E-mail: fajnorka@fajnorka.sk

Prejsť na obsah