Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Stredné priemyselné školy

Stredné priemyselné školy

Stredné priemyselné školy

SPŠ strojnícka Fajnorovo nábr.5, Bratislava 1 81475 sps.fajnorka@region-bsk.sk web TU
SPŠ elektrotechnická Zochova 9, Bratislava 1 81475 sps.zochova@region-bsk.sk web TU
SPŠ dopravná Kvačalova 20, Bratislava 2 82108 sps.kvacalova@region-bsk.sk web TU
SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35, Bratislava 29 82664 sps.drienova@region-bsk.sk web TU
SPŠ elektrotechnická Karola Adlera 5, Bratislava 42 84102 sps.adlera@region-bsk.sk web TU
SPŠ elektrotechnická Hálova 16, Bratislava 5 85101 sps.halova@region-bsk.sk web TU
Prejsť na obsah