Umelecké školy

Umelecké školy

Škola umeleckého priemyslu Sklenárova 7, Bratislava 26 82489 sup.sklenarova@region-bsk.sk web TU
Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru Dúbravská cesta 11, Bratislava 42 84532 sup.jozefavydru@region-bsk.sk web TU
Konzervatórium Tolstého 11, Bratislava 1 81106 konzervatorium.tolsteho@region-bsk.sk web TU
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Gorazdova 20, Bratislava 1 81104 konzervatorium.gorazdova@region-bsk.sk web TU