Úvod Úrad BSK Školstvo, mládež a šport Výberové konania na voľné miesta v školstve

Výberové konania na voľné miesta v školstve

Výberové konania na voľné miesta v školstve

Výberové konanie – Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava

Výberové konanie – Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava

Výberové konanie – SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava

Výberové konanie – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava

Výberové konanie – SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava

Výberové konanie – SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava

Výberové konanie – Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava

Výberové konanie – Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

Výberové konanie – Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Výberové konanie – Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava

Výberové konanie – SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

Výberové konanie – SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava

Výberové konanie – ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava

Výberové konanie – Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

Výberové konanie – Gymnázium Ladislava Novonmeského, Tomášikova 21, Bratislava

Výberové konanie – SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava

Výberové konanie – SOŠ obchodu a služieb SJ, Sklenárova 1, Bratislava

Výberové konanie – Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava

Vyhlásenie VK na OA, Račianska 107, Bratislava

Vyhlásenie VK na ŠUP JV, Dúbravská cesta 11, Bratislava

Vyhlásenie VK – SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec

Vyhlásenie VK – SŠ, Tokajícka 24, Bratislava

Vyhlásenie VK – ŠI, Trnavská cesta 2, Bratislava

Vyhlásenie VK – TK EJ, Gorazdova 20, Bratislava

Vyhlásenie VK – Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

Vyhlásenie VK-Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6,Bratislava

Vyhlásenie VK-Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 6,Bratislava

Vyhlásenie VK-SOŠ beauty služieb, Račianska 105,Bratislava

Vyhlásenie VK-SOŠ dopravná, Kvačalova 20,Bratislava

Vyhlásenie VK-SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava

Vyhlásenie VK-SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava

Vyhlásenie VK-SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra