VZN školstvo

Aktuálne Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2023 zo dňa 10. 11. 2023 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

VZN č. 6/2023 zo dňa 22.09.2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

VZN č. 7/2023 zo dňa 22. 09. 2023 ktorým sa zriaďuje Spojená škola so sídlom Myslenická 1, Pezinok s organizačnými zložkami Obchodná akadémia a Stredná odborná škola podnikania a služieb a súčasťami Školská jedáleň a Školský internát

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2023 zo dňa 12. 05. 2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa ruší VZN BSK č. 1/2023 zo dňa 27. 01. 2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2023 zo dňa 27. 01. 2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa ruší VZN BSK č. 4/2022 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

 

Archív Všeobecne záväzných nariadení v oblasti školstva BSK