Základné školy

Základné školy

Škola  pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Teplická 7, 831 02 Bratislava 3
Skalická 1, 831 02 Bratislava 3
skola@spmndag.sk
gymnazium@spmndag.sk
www.spmndag.sk
Tel.: 02/4425 3892, 4464 1214
Fax: 02/4464 1215
 
ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Dunajská 13, 814 84 Bratislava 1
www.mtag.sk
Tel.: 02/5296 4315
Fax: 02/5292 7769
 
Prejsť na obsah