Urgentný príjem v Nemocnici Malacky nekončí

2951

Ústavná pohotovostná služba (ÚPS) v malackej Nemocnici bude pokračovať aj v budúcom roku. O zachovanie služby bojujú Bratislavská župa aj mesto Malacky už niekoľko mesiacov. Ministerstvo zdravotníctva vyhovelo žiadosti samosprávy a spustilo legislatívny proces, výsledkom ktorého má byť zaradenie Nemocnice Malacky do pevnej siete poskytovateľov urgentného príjmu 1. typu.

Je to veľmi dobrá správa pre obyvateľov Dolného Záhoria. Podarilo sa nám nájsť zhodu všetkých aktérov, aby tzv. urgent zostal fungovať aj po 1. januári 2021. Za to patrí veľké poďakovanie Ministerstvu zdravotníctva, mestu Malacky aj prevádzkovateľovi malackej nemocnice,“ vyhlásil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Ústavná pohotovostná služba prijíma pacientov s vážnymi ochoreniami, v akútnom a život ohrozujúcom stave v čase od 22h do 6h. Bratislavská župa, ktorá niekoľko rokov tzv. urgent dotovala, už nevedela pokryť neustále sa zvyšujúce finančné náklady na jeho prevádzkovanie. Nemocnica Malacky preto pôvodne oznámila, že služba koncom decembra tohto roka končí. Kraj a mesto Malacky opakovane žiadali ministerstvo zdravotníctva, aby urgent v Malackách zaradilo do tzv. pevnej siete urgentov 1. typu, v rámci ktorej poskytovatelia tejto služby dostávajú od zdravotných poisťovní paušálne platby.

Zaradenie do štátnej siete

Bratislavský samosprávny kraj bol zo strany Ministerstva zdravotníctva SR informovaný, že dňa 11.12.2020 bol spustený legislatívny proces, ktorého cieľom je úprava pevnej siete poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, resp. rozšírenie pevnej siete o poskytovateľa Nemocničná a. s. v Malackách tak, aby bola zachovaná geografická aj časová dostupnosť poskytovateľov neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientom, u ktorých došlo k náhlej zmene zdravotného stavu alebo v život ohrozujúcich situáciách.

Predpokladaný termín zaradenia poskytovateľa Nemocničná a.s. do pevnej siete poskytovateľov, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu, je podľa Ministerstva zdravotníctva 1. február 2021. Aby nedošlo k prerušeniu poskytovania služby, v prechodnom období ju bude naďalej dotovať BSK. Bratislavská župa už požiadala spoločnosť Nemocničná, a.s., ktorá je prevádzkovateľom Nemocnice Malacky, o predĺženie Zmluvy o poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie do 31.1.2021.

„Mesto Malacky opakovane a jasne deklarovalo svoj nesúhlas s avizovaným zrušením urgentu od 1. januára. Na jeho zachovanie vyzývalo aj mestské zastupiteľstvo. Zrušením urgentu by sa totiž  zásadne obmedzila zdravotná starostlivosť nielen pre Malačanov, ale aj pre desaťtisíce obyvateľov nášho regiónu. Spoločne s bratislavskou župu sme sa opakovane obracali na štát so žiadosťou o pomoc. Som veľmi rád, že kompetentní pochopili potrebu tejto služby pre obyvateľov, a nehodili nás cez palubu. Ďakujem županovi a jeho spolupracovníkom, poslancom mesta Malacky i obyvateľom, ktorí sa zomkli a pomohli urgent udržať,“ uzavrel Juraj Říha, primátor Malaciek.

Mestské zastupiteľstvo v Malackách prijalo jednohlasné uznesenie, v ktorom poslanci vyjadrili nesúhlas so zrušením poskytovania ÚPS v Malackách
Fungovanie nemocnice počas vianočných sviatkov

Počas vianočných sviatkov bude Nemocnica Malacky poskytovať štandardnú zdravotnú starostlivosť. Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR v nej bolo dosiaľ reprofilizovaných 10 lôžok pre liečbu Covid pozitívnych pacientov. Aktuálny stav môže, samozrejme, ovplyvniť vývoj epidemiologickej situácie, ktorá sa neustále mení. Nemocnica Malacky súčasne informuje, že na základe dohody s Bratislavským samosprávnym krajom ostane v novom roku fungovať aj urgentný príjem. K ďalšiemu rozhodnutiu ohľadom prevádzky nemocnice dôjde v pondelok 28. 12. 2020. Nové informácie bude nemocnica priebežne zverejňovať.