Úspech SOŠ pedagogická na Bullovej v meraní pridanej hodnoty vo vzdelávaní

905

Už po tretí rok sa umiestnila SOŠ pedagogická na Bullovej ulici v Bratislave na prvom mieste medzi strednými odbornými školami v rámci celého Slovenska v meraniach pridanej hodnoty vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré každoročne realizuje NÚCEM na základe výsledkov externých maturít. Výborný výsledok v rámci stredných odborných škôl Slovenska škola dosahuje vďaka každodennej práci učiteliek slovenského jazyka a ostatných učiteľov, ktorí pripravujú žiakov na maturity, za čo si zasluhujú uznanie a pochvalu.

Príloha: dlhodobo_nad_očakávania