Už ste videli zrevitalizovaný priestor v blízkosti križovatky ulíc Karadžičova a Krížna?

812

Vďaka malým úpravám je aj toto miesto krajšie a bezpečnejsie. Ide o malý výsek verejného priestoru, ktorý sa nachádza v blízkosti rušnej dopravy.  

„Vďaka našim zásahom vzniklo ďalšie príjemné a bezpečné miesto v centre Bratislavy. Jedným z cieľov bolo znížiť počet bariér, aby sa v priestore jednoduchšie pohybovali aj ľudia s pohybovým či zrakovým hendikepom,“ približuje Metropolitný inštitút Bratislavy na sociálnej sieti.

Podarilo sa vysadiť aj novú zeleň, hlavne trvalky, vybudovať nový chodník s vodepriepustným povrchom, osadiť kovové lavičky, zakryť rozvodné skrine dreveným obkladom, obnoviť osvetlenie a odstrániť nelegálnu reklamu, čím sa znížil vizuálny smog.

Aj tento projekt je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Bratislavy – Živé miesta.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk