Uzatvorenie zjazdu z Prístavného mostu smerom na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu sa posúva

1169

Uzatvorenie zjazdu z Prístavného mostu smerom na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu sa posúva na budúci piatok 14. augusta.

Obchádzkové trasy budú vedené po moste Apollo a po ulici Gagarinová. Na moste Apollo a ulici Dolnozemská bude na základe žiadosti Dopravného podniku mesta Bratislavy vytvorený bus pruh. Predpokladaný termín znovuotvorenia vyššie uvedených zjazdov je stanovený na 31. marca 2021.

Zdroj: D4R7