Uzávierka cesty I/2 Petržalka – Rusovce

2608

Z dôvodu výstavby diaľničného mostu SO204, nad cestou I/2 Petržalka – Rusovce, budúcej diaľnice D4 Jarovce – Rača, bude úplne uzatvorená cesta I/2 Petržalka – Rusovce. Úplná uzávierka bude v mieste kríženia budúcej diaľnice D4 s cestou I/2, medzi križovatkou ciest I/2 a III/1020 a Rusovcami.

Úplná uzávierka bude prebiehať v termínoch:

1. 05/06 – 08/06/2020

2. 19/06 – 22/06/2020

3. 26/06 – 29/06/2020

4. 03/07 – 06/07/2020,

a to vždy od piatku 23:45 hod. do pondelka 04:00 hod. V prípade, že plánované práce budú ukončené skôr, bude skôr ukončená aj úplná uzávierka. Prípadné zmeny termínu budú včas oznámené.

Zdroj: Rusovce