V Bratislave štartuje realizácia troch železničných projektov

1123

Zástupcovia Železníc Slovenskej republiky na pôde ministerstva dopravy podpísali zmluvy so zhotoviteľmi na 6 nových projektov, pričom tri sa budú realizovať v Bratislave.

Modernizovať sa bude bratislavský železničný tunel a do výstavby pôjdu dva Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – TIOP Lamačská Brána a TIOP Vrakuňa. „Ak chceme, aby ľudia viac využívali verejnú hromadnú dopravu, musíme im poskytnúť maximálny možný komfort. Preto sa púšťame do budovania ďalších TIOP-ov, teda zastávok, kde sa dá suchou nohou prestúpiť z vlaku na električku či autobus,“  priblížil minister dopravy Andrej Doležal.

Železničný tunel Bratislava (modernizácia)

Popis projektu: sanácia tunelového ostenia, predĺženie životnosti tunela a zaistenie bezpečnosti dopravy. Cena: 4.897.770,02€

Termínál Vrakuňa (výstavba)

Zriadenie železničnej zastávky na trati Bratislava – Komárno, ktorá zabezpečí bezproblémový prestup medzi vlakom a MHD. Cena: 3.918.058,71€

Terminál Lamačská brána (výstavba)

Vybudovanie novej železničnej zastávky na úseku Devínska Nová Ves – Lamač, protihlukovej steny, osvetlenia, prístreškov, bezbariérových prístupov, napojenie na predĺženú Saratovskú ulicu. Cena: 7.831.582,72€

Zdroj: ŽSR