V Devínskej Novej Vsi posilnili opatrenia

2910

V rámci opatrení zriadil starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír posilnenie pohotovosti pre dobrovoľnícky hasičský zbor na ochranu hraníc. Dôvodom sú incidenty, ktoré sa v poslednej dobe na hranici udiali v súvislosti s nerešpektovaním pokynov a zábran o zákaze prechodu na Cyklomoste slobody.

Cyklomost slobody spája slovenský a rakúsky breh a preto až do odvolania hliadky vykonávajú nepretržitú viaczmennú službu na území hraničného pásma pri hraniciach s Rakúskom.

Medzi ďalšie opatrenie patrí vytvorenie krízových hliadok, ktoré sú vo väčšine prípadov tvorené príslušníkmi dobrovoľného hasičského zboru ako reakcia na porušovanie nariadenej karantény zo strany niektorých občanov. Ich úlohou je monitorovanie dodržiavania nariadenia o povinnosti nosiť ochranné rúško pre všetkých občanov, ktorí opustia priestory svojho obydlia.

Ďalšie prijaté opatrenie sa týka bytových domov a zvýšenej pozornosti ohľadom dezinfekcie. Bezpečnosť obyvateľov je momentálne veľmi dôležitá a treba dbať na dezinfekciu priestorov, ako kľučiek, povrchov tlačidiel vo výťahu či držadiel v spoločných priestoroch bytoviek.

Mestská časť pravidelne dezinfikuje verejné priestory i priestory s potencionálnou možnosťou väčšieho výskytu osôb.

Zdroj: Devínska Nová Ves