V Devínskej Novej Vsi slávnostne otvoril kompletne zrekonštruovaný Klub dôchodcov

766

V Devínskej Novej Vsi otvorili obnovené priestory budovy Klubu dôchodcov po kompletnej rekonštrukcii. Kompletná rekonštrukcia trvala od apríla minulého roku.

„Ďakujem poslancom, ktorí hlasovali za rozpočet mestskej časti, čím výrazne pomohli k tejto rekonštrukcii a k splneniu môjho predsavzatia, dať dôchodcom dôstojné priestory na strávenie spoločného času. S veľkou radosťou som odovzdal kľúče od nových priestorov vedúcej Klubu dôchodcov, lebo starať sa o tých, ktorí sa o nás starali predtým, je tá najväčšia pocta,“ povedal v príhovore starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

Zdroj: Dárius Krajčír – starosta Devínskej Novej Vsi