V Karlovej Vsi odstránené stromy nahradia nové

517
Pri vstupe do areálu ZŠ Karloveská 61 musia z bezpečnostných dôvodov odstrániť dva topole v zlom zdravotnom stave.
Pri vstupe do areálu ZŠ Karloveská 61 musia z bezpečnostných dôvodov odstrániť dva topole v zlom zdravotnom stave.

Mimovegetačné obdobie zimných mesiacov využije na výrub stromov zo zdravotných, bezpečnostných či iných dôvodov nielen Karlova Ves ale aj hlavné mesto. Výrub sa uskutoční najmä v areáloch materských a základných škôl ale aj v ďalších miestach mimo školských areálov. Podľa zákona a vyhlášky o ochrane prírody a krajiny sa výruby drevín majú robiť od októbra do konca februára, teda v mimovegetačnom období, keď na stromoch nič nehniezdi.

„Snažíme sa ku každému stromu pristupovať citlivo. Výrub je vždy posledným krokom, ku ktorému pristupujeme len v nevyhnutých prípadoch. Ide o prestarnuté, suché a z bezpečnostného hľadiska neprijateľné dreviny. Obyvateľom priľahlých bytových domov zároveň vopred ďakujeme za akceptovanie zvýšenej hlučnosti počas výrubu,“ informuje Magdaléna Svoreňová z referátu životného prostredia.

Na každú drevinu je vydané právoplatné výrubové povolenie a za vyrúbané dreviny vysadia novú zeleň. Pokiaľ je to možné, nové stromy sadia na pôvodnom mieste alebo aspoň v okolí. Pokiaľ to možné nie je, vysadia ich na miestach, kde stromy chýbajú.

Zdroj: Karlova Ves