V Karlovej Vsi pokračujú rekonštrukcie, opravy a dopĺňanie prvkov na detských ihriskách

364

Počas leta prešlo výraznejšou rekonštrukciou aj detské ihrisko na Ulici L. Sáru pri kultúrnom dome a ihrisko na Segnerovej 6. Na prvom doplnili obľúbenú hojdačku hniezdo, prevažovačku, starú šmykľavku nahradili novou a pre väčších pribudol streetworkoutový prvok.

„Aj tohtoročné leto sme využili na rekonštrukcie a opravy našich detských ihrísk, aby mohli bezpečne slúžiť deťom. Ihriská sa opotrebovávajú a starnú. Preto je potrebné neustále do nich investovať. Nároky na bezpečnosť sa zvyšujú a je nutné, aby nové hracie prvky boli riadne certifikované a spĺňali príslušné normy,“ upozornil vicestarosta Branislav Záhradník.

Na Segnerovej osadili trampolínu, pribudla nová zostava so šmykľavkou, nový kolotoč, pružinka i herný prvok auto – buldozér. Okrem toho opravili obrubu pieskoviska, aby mali rodičia s malými návštevníkmi čo najväčší komfort pri sedení. Na DI na Ulici J. Stanislava odstránili zničenú hraciu zostavu a osadili namiesto nej autíčko so šmykľavkou a valcom na preliezanie.

„Všetky osadené prvky sú bezpečné, certifikované a spĺňajú normy. Pri rekonštrukcii, opravách a dopĺňaní hracích prvkov sme sa snažili o čo najväčšiu variabilitu, aby zaujali široké spektrum vekových kategórií detských návštevníkov,“ informovala Halina Trubínyiová z referátu životného prostredia.

Svoje námety na rekonštrukciu, opravu či doplnenie hracích prvkov na verejných detských ihriskách v Karlovej Vsi môžete priebežne posielať mailom na adresu ihrisko@karlovaves.sk.

Zdroj: Karlova Ves; Foto: Nové hracie prvky pribudli aj na detskom ihrisku na Segnerovej