V Karlovej Vsi vznikne park so športovými aktivitami pre rôzne vekové kategórie

738

Od skateparku až po parkour preliezky, park na Karloveskej ulici bude poskytovať rôznorodé príležitosti, ako si môže človek zašportovať alebo oddýchnuť.

Celý park je riešený v horizontálnom rozmiestnení viacerých športových stanovísk. Na opačnom konci od skateparku bude detské ihrisko so šmykľavkou alebo malým tunelom pre najmenších.

Zaujímavým prvkom v parku je takzvaná dažďová záhrada. Bude prirodzene oddeľovať vodný spád na hranici parku od jeho ostatných funkcií. V dažďovej záhrade bude vysadená zeleň, ktorá dokáže zniesť aj veľké množstvo vody, ktoré sa tu bude v čase prívalových zrážok zhromažďovať a postupne vsakovať. Rovnako je to veľmi estetický, vizuálne živý prvok, ktorý sa vzhľadom na poveternostné podmienky mení.

V marci tohto roku sa na mieste vysadili sakury darované japonským veľvyslanectvom v rámci mestského projektu 10 000 stromov. Mesto bude môcť vysadiť ďalších 27 stromov.

Skatepark, ktorý je súčasťou parku, vzišiel z iniciatívy mestskej časti Karlova Ves a jej spolupráce so skateboardovou komunitou. Park projektoval AWE ATELIER, s.r.o. Eva Wernerova. Práce na stavbe nového parku by mali byť zrealizované v priebehu roka 2021.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy