V Malackách aj v Senci prevzali nové hasičské vozidlo

1258

Pre Dobrovoľný hasičský zbor v Malackách prevzali hasičské vozidlo, čím sa naplnil ich niekoľko ročný cieľ. Hasičské vozidlo dostali aj v Senci.

Verejnosť často vníma dobrovoľných hasičov zatienených štátnymi hasičmi. Hoci dobre vieme, ako nezastupiteľné miesto majú dobrovoľní hasiči v systéme požiarnej ochrany. Nové šesťmiestne hasičské vozidlo je plne vybavené na samostatný zásah v prípade požiaru, či inej živelnej udalosti. Vozidlá mestá dostali aj vďaka podpore Ministerstva vnútra a Hasičskému a záchrannému zboru.

V Malackách sa aktuálne snažia získať pozemok, aby si postavili vlastnú, historicky prvú, hasičskú zbrojnicu.

Zdroj: Juraj Říha, Senec