V Malackách otvorili záchytné parkovisko

1938

V Bratislavskom kraji pribudlo nové záchytné parkovisko. Po termináli vo Svätom Jure, ktorého súčasťou je aj záchytné parkovisko, bolo ďalšie vybudované na Záhorí v Malackách s kapacitou 91 miest. Súčasťou bude aj prístrešok pre bicykle. Parkovisko disponuje inteligentným systémom parkovania, ktorý sleduje jeho priebežnú obsadenosť. Financované bolo z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové náklady dosiahli takmer 760 000 eur a spolufinancovanie mesta Malacky bolo 5%. Záchytné parkovisko Píla slávnostne otvorili predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, primátor mesta Malacky Juraj Říha, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Juraj Tkáč a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec.

„Hlavným cieľom budovania dopravných terminálov a záchytných parkovísk je skvalitniť infraštruktúru verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov, ktorí ju pravidelne využívajú pri ceste za prácou, za službami, či v rámci svojich voľnočasových aktivít. Ide o príspevok k trvalo udržateľnej mobilite, v rámci ktorej cestujúci uprednostní verejnú osobnú dopravu pred individuálnou automobilovou. Tento rok bude ešte otvorený terminál verejnej osobnej dopravy v Šenkviciach a postupne pôjde niekoľko ďalších projektov vrátane Dunajskej Lužnej, Pezinka a Ivanky pri Dunaji,“ povedal bratislavský župan, ktorý dodal, že Bratislavský samosprávny kraj chce byť aj do budúcna nápomocný pri realizácií obdobných projektov v území, či už pôjde o budovanie železničných zastávok, prestupných terminálov, záchytných parkovísk a ďalších projektov v oblasti dopravy. V Malackách pri vzniku záchytného parkoviska prispel Bratislavský samosprávny kraj vybudovaním napojenia na regionálnu cestu.

Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo spolupracuje pri príprave  projektov zameraných na realizáciu prestupných terminálov a záchytných parkovísk s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvom dopravy a výstavby SR, ako aj jednotlivými mestami a obcami. Už v programovom období 2007-2013 boli v rámci Operačného programu Bratislavský kraj vybudované prestupné terminály verejnej dopravy v okresných mestách Malacky, Pezinok, Senec, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú aj záchytné parkoviská. Podpora rozvoja verejnej osobnej dopravy, ako aj výstavba nových prestupných terminálov, záchytných parkovísk a zastávok zostáva prioritou aj v programovom období 2014 – 2020 a zároveň je súčasťou Programového vyhlásenia Bratislavského samosprávneho kraja.

Terminál verejnej osobnej dopravy spolu so záchytným parkoviskom bude najbližšie otvorené v obci Šenkvice s kapacitou 87 miest.  V prípravnej fáze sú záchytné parkoviská v Pezinku, Ivanke pri Dunaji, Bernolákove, Zohore a Nových Košariskách.