V meste Senec prebieha rozsiahla výsadba zelene

628

Útvar verejnej zelene postupne revitalizuje niektoré z vybraných lokalít. Tento týždeň sa začala revitalizácia cestných „ostrovčekov“ na križovatke pri Pošte a taktiež sa zveľadil výsadbou záhon pri kruhovom objazde pri LIDL.

Do ostrovčekov pri Pošte sa vysadili trvalky ako Veronika, Šalvia, trávy Stipa a pôdopokryvné sedum.

Pozemok pri kruhovom objazde LIDL sa vysadil letničkami a následne sa vyplnil mulčovacou kôrou.

V jesennom období sa do záhona vysadia cibuľoviny a kombinácia tráv. Na jar tento záhon poteší všetkých okoloidúcich.

Každý dobrý nápad na skrášlenie nášho mesta uvítame mailom na udrzba@senec.sk

Zdroj: Senec.sk