V meste Senec sa zmenili niektoré priechody pre chodcov

320

Po rekonštrukcii cesty I/61 cez Senec sa zrušil nevyhovujúci priechod pre chodcov od pošty k pomníku nenarodených detí (alebo k cestičke k Lurdskej jaskynke). Na tomto mieste sú pásky, aby chodcov upozornili na zrušený priechod. Postupne bude upravený aj chodník tak, aby bolo úplne zrejmé, že tu nie je priechod pre chodcov.

Zrušený je tiež priechod pre chodcov od fontány cez štátnu cestu I/61. Na jednej strane bude cyklochodník a na druhej zeleň, dlažba tam už bola dokonca aj vybratá. Fontána je zastaralá, nebolo by efektívne opravovať ju a preto ju plánujeme nahradiť novou. V blízkosti tohto priechodu pre chodcov sú dva iné – pri pošte a pri križovatke s Krátkou ulicou.

Nový priechod už vzniká na Bratislavskej od schodov medzi kostolom a cintorínom, kde peší aj bez priechodu častokrát prechádzali cez cestu. Dnes a zajtra sa pracuje na dlažbe a následne bude nový priechod aj namaľovaný za vhodných poveternostných podmienok.

Prosíme, zvýšte pozornosť pri prechádzaní cez cestu, nevyužívajte miesta, kde boli priechody zrušené, a používajte existujúce označené priechody. Nepotrvá to dlho a zvykneme si na novú organizáciu prechádzania cez cestu.