V Mestských lesoch Bratislavy sa vyskytuje 19 druhov netopierov

1211

Na Slovensku sa celkovo nachádza 28 druhov netopierov, z toho 19 druhov sa vyskytuje v Mestských lesoch Bratislavy. Nachádza sa tam pre ne vhodné prostredie. Informovala o tom projektová a PR manažérka Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie Martina Brinzíková Badidová.

Netopiere sa radia medzi cicavce, ktoré ako jediné na Slovensku dokážu lietať. Živia sa drobnými bezstavovcami, najmä hmyzom. Sú aktívne hlavne v noci a na orientáciu v priestore využívajú tzv. echolokáciu. Signály vydávajú ústami alebo nosom (podkováre), ľudské ucho väčšinu druhov nepočuje, vysvetľuje Brinzíková Badidová.

„V Mestských lesoch Bratislavy nachádzajú netopiere veľmi vhodné prostredie. Úkryty nájdeme v dutinách stromov a v lesných stavbách. Zachované lesy a vodné plochy im poskytujú dostatok potravy,“ hovorí pracovník environmentálnej výchovy v Mestských lesoch v Bratislave Michal Noga. Dodáva, že územie mestských lesov je prístupné pre ľudí a je vhodné na ekovýchovné aktivity. Pre školy ponúkajú aj program zameraný na netopiere. Pre verejnosť každoročne organizujú exkurzie.

„Ochrane netopierov sa venuje aj projekt CITYNATURE, realizovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Spoločne s Mestskými lesmi Bratislavy mapujeme výskyt netopierov a sledujeme, ako sa im v Bratislave darí,“ povedala Monika Chrenková z Inštitútu Daphne. Pokračuje, že na monitoring netopierov využívajú špeciálne detektory, ktoré zachytávajú ultrazvuky a premieňajú ich na zvuky počuteľné pre človeka. Na základe frekvencie a ďalších typických znakov určujú druh.

Environmentalisti sa v projekte delia o skúsenosti z realizácie ochranných opatrení pre divožijúce druhy živočíchov v mestách s odborníkmi z Viedne. Na Slovensku sa do aktivít projektu zapájajú Mestské lesy v Bratislave a Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, v Rakúsku Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia, priblížila Chrenková.

Zdroj: TASR