V noci sa uzatvára zjazd z Prístavného mosta. Aké nás čakajú zmeny a aké obchádzkové trasy treba použiť?

1522

V Bratislave uzatvoria z piatka 14. augusta na sobotu 15. augusta zjazd z Prístavného mosta na Bajkalskú a Slovnaftskú ulicu v smere z Petržalky. Uzávera je súčasťou prác D4R7 na výstavbe mimoúrovňovej križovatky Prievoz a na rekonštrukcii existujúceho mostného telesa na križovatke. Predpokladaný termín znovuotvorenia vyššie uvedených zjazdov je stanovený na 31.3.2021.

Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu pri ceste z Petržalky na Bajkalskú a Slovnaftskú bude vedená cez Most Apollo, Košickú a Prievozskú. Dotknuté linky MHD budú premávať odklonom cez Most Apollo, Košickú ul. a Prievozskú ul. Na odklonovej trase obslúžia zastávku „Miletičova“.

Linky 96 a 196 v smere Letisko / ŽST Nové Mesto po obslúžení zastávky „Bosákova“ vľavo na Dolnozemskú cestu, priamo na Most Apollo a Košickú ul., v križovatke Košická – Mlynské nivy – Prievozská vpravo na Prievozskú ul., kde obslúžia zastávku „Miletičova“ na Prievozskej ul., následne priamo v križovatke Prievozská – Bajkalská ul. a od zastávky „Prievozská“ po riadnej trase. V smere Prokofievova budú tieto linky premávať bez zmeny.

Linka 98 v smere OD Slimák po obslúžení zastávky „Ekonomická univerzita“ priamo na Most Apollo a Košickú ul., v križovatke Košická – Mlynské nivy – Prievozská ul. vpravo na Prievozskú ul., kde obslúži zastávku „Miletičova“ na Prievozskej ul., následne v križovatke Prievozská – Bajkalská vľavo, kde obslúži zastávku „Prievozská“ (ako linky Slovak Lines), následne pokračuje priamo na Bajkalskú ul. a od zastávky „Mliekarenská“ po riadnej trase. V smere Jasovská bude táto linka premávať bez zmeny.

Viac o zmenách v hromadnej doprave sa dozviete na www.dpb.sk/sk/zmeny-a-obmedzenia/aktualizacia-uzatvorenie-zjazdu-z-pristavneho-mosta-linky-96-98-a-196.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR