V Novom Meste pribudne cyklotrasa

670

Odborárska ulica v mestskej časti Nové Mesto si prešla za posledné roky viacerými zmenami. Pred troma rokmi to bola nová cesta, minulý rok nový chodník a teraz nová cyklotrasa.

„V Bratislave, tak ako je to už štandardom aj v mnohých európskych mestách, budeme na oddelených cyklotrasách používať červený asfalt. V hlavnom meste bol použitý zatiaľ na kratšom úseku na Starohájskej ulici a v sobotu sme ho položili aj na Odborárskej ulici. Konkrétne 777 metrov červeného asfaltu v jednom smere a ďalších 735 metrov v tom druhom. Pre chodcov a chodkyne bude zas slúžiť chodník, ktorý je od cesty a cyklochodníka v smere na Nobelovu oddelený pásom zelene“ približuje mesto na sociálnej sieti.

Aké sú výhody červeného asfaltu?

  • V prvom rade je to bezpečnosť. Červený asfalt je jednoducho rozlíšiteľná vizuálna pomôcka. Po červenom asfalte môže ísť iba cyklista, vidieť ho už z diaľky. Červený asfalt prispieva k bezpečnosti aj svojou trvácnosťou, neopotrebuje sa tak rýchlo ako náter a teda plní svoju funkciu omnoho dlhší čas.
  • Je výrazne estetickejší v porovnaní s náterom na cyklocestách, ktoré sa rýchlejšie opotrebujú.
  • Použitím červeného asfaltu nadväzuje hlavné mesto na zaužívané európske štandardy značenia cyklotrás.

Aktuálne je plánovaná takáto farebná úprava povrchu na takmer 20 cyklotrasách v meste.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR