V Petržalke by mal v budúcnosti pôsobiť mládežnícky parlament

894

V bratislavskej Petržalke bude v budúcnosti pôsobiť mládežnícky parlament. Fungovať by mal ako poradný a iniciatívny orgán starostu a miestneho zastupiteľstva. Jeho zriadenie odobrili v utorok miestni poslanci, ktorí zároveň schválili aj štatút Petržalského mládežníckeho parlamentu.

Váha jeho názoru vo vzťahu k mestskej časti by mala byť ekvivalentná komisii. Spolupráca sa predpokladá napríklad pri edukačných, športových či voľnočasových projektoch. Podieľať sa bude na rozvoji práce s mládežou, na rozvoji mládežníckych iniciatív a na riešení problémov mladých ľudí žijúcich a študujúcich na tomto území. Venovať sa bude taktiež spracovávaniu a podávaniu iniciatívnych návrhov a stanovísk vo veciach týkajúcich sa mládeže.

Zmyslom je vytvoriť platformu pre mladých ľudí preto, aby ich mohli zapojiť do verejného diania. Aby si rozvíjali svoje schopnosti, skúsenosti a sami sa realizovali v prospech svojho okolia. Zároveň aj podporia výchovu mládeže takzvaným učením sa praxou, keď si sami budú inak veci uvedomovať.

Snahou je tiež edukácia malých a mladých a viesť ich k zodpovednosti. Členom mládežníckeho parlamentu sa môže stať mladý človek vo veku od 15 do 30 rokov, ktorý má trvalý pobyt alebo študuje na území mestskej časti. Môže mať najviac 20 členov, ktorých funkčné obdobie bude dva roky. Záujemcovia o členstvo budú vypĺňať formulár elektronickej prihlášky, ktorú mestská časť zverejní na svojej webovej stránke, súčasťou bude aj motivačný list.

Zdroj: TASR