V Petržalke má pribudnúť nové zariadenie opatrovateľskej služby

1012

Nové zariadenie opatrovateľskej služby plánuje mestská časť Petržalka na Osuského ulici, v bývalom sídle neziskovej organizácie Lepší svet. Zariadenie pre seniorov počíta v budúcnosti s kapacitou 40 klientov.

Aj napriek núdzovému stavu sa momentálne zbierajú podklady a pripravuje sa verejná súťaž na obstaranie projektovej dokumentácie. Architektonická súťaž k projektu je v pláne počas apríla. Petržalka má záujem aj o zelenú strechu.

„Po prvých obhliadkach strechy na Osuského sme zistili, že je vhodná na vytvorenie vegetačnej strechy s extenzívnou zeleňou…“ hovorí vicestarostka Jana Hrehorová. Zároveň dodáva, že „…dopyt po zariadeniach opatrovateľskej služby v Petržalke prevyšuje takmer trojnásobne ponuku, preto sa budeme naďalej zameriavať aj na iný spôsob zvyšovania kapacít sociálnych zariadení.”

Zdroj: Petržalka